Hakierspejs Łódź 🦄

Budujemy Hackerspace w Łodzi. Szukamy ludzi.

Blog